Erős vár

Gyerek-istentisztelet

Harka, 2012. október 28.

 

Köszöntés

Kezdő ének: EÉ 555 – A mennyei Atya

AFSZ

Imádság: Luther reggeli, EÉ 729.

Igeolvasás: 46. Zsoltár

Ének: Jézus szeret minden kicsi gyereket

Igehirdetés: Zsolt 46,12 – Erős vár a mi Istenünk!

Ének: Furulya, fuvola, hegedű

Imádság, Miatyánk

Záró ének: EÉ 553 – Áldásoddal megyünk

 

1A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra.  2Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. 3Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe;  4ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. (Szela.) 5Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, A Felségesnek szent hajlékait.  6Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve.  7Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld. 8A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.) 9Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. 10Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. 11Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.  12A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.)

 

Ma a reformációról hoztam Nektek egy gondolatot. Egy olyan gondolatot, amelyet szerintem elég sokszor hallottatok már, Erosvar.jpgmégsem biztos, hogy tudjátok, mit jelent. Ez pedig nem más, mint az evangélikus köszöntése. Tudjátok-e?

Így van: Erős vár a mi Istenünk!

Nézzük meg ezeket a szavakat egy kicsit egyesével!

 

ERŐS

            Ki az erős? Mutassátok, hogyan vagytok Ti erősek? Mit tud az, aki erős? Mit/Kit tud legyőzni? Betegséget például… Soroljatok nekem erős embereket! Mitől erős ő? Mitől erős a súlyemelő? Mitől erős Apa?

 

VÁR

            Ki az, aki épített már várat? Miből? Lego, fakocka, homok, dobozok? Mi a feladata a várnak? Védelmet nyújt… biztonságot… Odabent jó vagy kint?

Van kedvetek most is építeni egyet? Itt vannak ezek a dobozok…

Jön egy szellő, erősebb szél, nyomás – eldől… Milyen ez a mi várunk? Lehet, hogy mégsem olyan erős! Hogyan tudnátok megvédeni ezt a várat tőlem? Esetleg úgy, hogy nem engedtek a közelébe? Például úgy, hogy megfogjátok egymás kezét, és körbeálltok?

 

A MI

            Ezzel már a következő szónál vagyunk: MI. Lehet, hogy néhányan emlékeztek az UBUNTU szóra – így fejeztük be a múltkori gyermek-istentiszteletet: azt jelentette, hogy vagyok, mert vagyunk. Hogyan lehetne egyikünk boldog, ha a másikunk szomorú? Hogyan lehetne az, hogy én versenyzek a társammal, és nekem jut valami, neki pedig nem? Ez nem jó. Az a jó, ha mindnyájunknak egyformán jut. Például a vár adta biztonságból. Például az erős apából. Például az erős közösségből. Az olyan közösségből, amely nem engedi be a gonoszt. Fontos, hogy tartozzunk egy erős közösséghez! Ahhoz viszont az kell, hogy valami sokkal-sokkal erősebb tartsa össze a közösséget, mint amit eddig láttunk. Hiszen azért Ti is tudjátok, ha kicsit erőszakosabb lettem volna, akkor azért le tudtam volna dönteni. Mi kell akkor hozzá a közösségen kívül? Mi lehet az a sokkal-sokkal erősebb hatalom, aki a legerősebb vár a számomra, a számunkra, és az egész világ számára is?

 

ISTENÜNK

            Így van: Isten! Tegyük meg, hogy az Úristen igéjét jelképező Bibliát levesszük az oltárról (tudjátok, az oltáron mindig van egy nyitott Biblia!), és idetesszük a tetejére, mint a legbiztosabb pontot, amin mi is tájékozódhatunk. És amit pedig még idetehetünk: az Jézus keresztje. Az, ami azt jelképezi, amiről ma már kétszer is énekeltünk. Először azt, hogy a mennyei Atya szeret bennünket, utána meg azt, hogy Jézus szeret minden kicsi gyereket! Így van. Annyira szeretett bennünket ez az erős Isten, hogy az ő Fiát, Jézus Krisztust adta értünk, hogy nekünk életünk legyen. Jézus meghalt a kereszten, de aztán a 3. napon feltámadt azért, hogy nekünk örök életünk lehessen! Ez a mai örömhírünk, kedves Barátaim! Ez a mai evangélium. Ez a reformáció örömhíre! Ez az 1517. október 31-e óta fennálló evangélikus egyház örömhíre: Úgy szeretette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! Így mondhatjuk ki azt, hogy Erős/vár/a mi/Istenünk! Mert valóban erős! A legerősebb.

Énekeljünk neki dicséretet! Halleluja – dicsérjük Istent! Különböző hangszerekkel!

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek