Harkai Hirmondó 2013 február

Visszatekintés

Az évvége a szokásos számadások ideje, így minden év utolsó napján istentiszteleteinken hálát adunk az elmúló évért,
illetve számadást adunk a gyülekezetekben történtekről. Akik nem tudtak részt venni a szilveszter délutáni együttléten,
röviden összefoglaljuk az ott elhangzottakat.
2012-ben a gyülekezetben 4 kisgyermek megkeresztelésére került sor. Öten konfirmáltak, 4 fiatal, és egy felnőtt.
Esketésre egy alakalommal került sor templomunkban. Temetésen két testvérünktől kellett búcsút venni.
Templomunkban 68 istentisztelet volt, ezen 10 esetben helyettesítő, vagy vendég lelkész, kétszer pedig teológus
hallgató szolgált. Alkalmanként átlag 27-en vettünk részt. A 29 úrvacsorai lehetőséggel 699-en éltek.
Tavaly lelkészváltás is volt gyülekezetünkben, augusztus 30-a óta Mesterházy Balázs líceumi iskolalelkész a megbízott
 helyettes lelkész egyházközségünkben, aki egyébként 6 évvel ezelőtt már szolgált körünkben egy évet.
Isten áldása kísérje munkáját!
Fő bevételi forrás, az összegyűjtött, elhozott, vagy átutalt egyházfenntartói hozzájárulás, 683.000,- Ft volt tavaly, ezt az
összeget 104 fő (a nyilvántartott 234 főből) adta össze úgy, hogy a fizetők 77 %-a az átlag alatti összeget gondolta áldozni
gyülekezetére. Csak egy példa, hogy mindenki tisztában legyen vele, mekkora tételt jelentenek a közüzemi díjak: fűtésre,
áramra 616.500,- Ft-ot, vízre, szemétszállításra 130.000,- Ft-ot fizetett a gyülekezet, és ez csak a költségvetésből kiragadott
 2 tétel.
Mindezen információval bíztatni és kérni szeretnénk a gyülekezet tagjait, hogy anyagi áldozatvállalásukkal is vegyenek
részt a közösség életében.
Gosztola Szabolcs

Bál

Az idén is megrendezésre került az immár 6 éves múltra visszatekintő - tehát hagyományosnak nevezhető - Evangélikus
Bál. Sajnos az idén nélkülözni kellett a hagyományos, megszokott, kényelmes környezetet, mert 5 nappal a bál időpontja
(01.26) előtt a tulajdonos úgy gondolta, nem biztosítja a helyszínt, mivel anyagilag nem éri meg neki.
A Harkai Nőegylet tagjainak ezért rögtönözniük kellett, de a tőlük megszokottak szerint sikerrel vették ezt az akadályt is,
így az alkalom színvonalasan és gördülékenyen folyt. A formabontóan a gyülekezeti
 teremben rendezett eseményre szépen kicsinosították a helyiséget, gondoskodtak
 fehér asztalokról, és a lehetőségek megengedte módon - ezúttal hideg -
vacsoráról. A vacsora előtt a Nőegylet elnöke, Horváth Hajnalka jó mulatást kívánva
köszöntötte a bálozókat, és nyitotta meg a bált. Lelkészünk Mesterházy Balázs, aki
nagy örömünkre nejével Andreával együtt velünk bálozott, rövid üdvözlés után
asztali áldást mondott. A vacsora előtt “nőiesebb” és “ fiúsabb” aperitifből választhattak
 a bálozók. Az elfogyasztott hideg vacsora előtt, alatt és közben felkészült
büfés hölgyek gondoskodtak, sikerrel, a vendégek szomjának oltásáról; de ha valaki
 úgy kívánta, desszertekkel is rendelkezésre álltak. Az élőzenét Sárközy Róbert
biztosította; a kellemes és színvonalas repertoárt és előadásmódot közmegelégedéssel hallgathattuk. Külön kiemelendő,
hogy zenészünk nem sok pihenési lehetőséget biztosított a táncolóknak. Egy hosszabb szünet került beiktatásra, amikor
Horváth Hajni és Takács Marcsi megtartotta az áhított tombolahúzást.
A remek hangulat miatt hajnali 2 órakor nehéz szívvel vettük rá magunkat a bál befejezésére.
Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a jól sikerült bálhoz - köszönjük Nőegylet!
Gosztola László

 

www.harka.hu

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek