Ökumenikus imahét

A Harkai Evangélikus Egyházközség         

és a

Harkai Római Katolikus Egyházközség

szeretettel hív mindenkit

 

a 2017. év

Ökumenikus imahetének

alkalmaira, melynek témája:

 

„Megbékélés – Krisztus szeretete szorongat minket” (2Kor 5,14)

 

Képtalálat a következőre: „ökumenikus imahét 2017”

 

 

2017. január 17-én, kedden 18 órakor

igét hirdet: Németh Antal, rk. plébános

 

2017. január 18-án, szerdán 18 órakor

igét hirdet: Mesterházy Balázs, ev. lelkész

 

Mindkét alkalom helyszíne a fűtött

evangélikus gyülekezeti terem.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Erős vár a mi Istenünk


"Európa kultúrtörténete arról tanúskodik, hogy a reformáció nem csupán hitújító szándékú mozgalom volt. Nem is akármilyen reform indult el Wittenbergbôl, hanem olyan szellemi és lelki hatás áramlott Európára, mely ténylegesen megtermékenyítô hatással volt a tudomány szinte minden területére.
Sajnos nem csak újító hatásai, hanem olyan torzulásai és melléktermékei is voltak a megújulásnak, amelyek inkább ártottak Krisztus ügyének. Az, aki a reformációban arra érzett felhatalmazást, hogy kárt okozzon, olyanná vált, mint a hegyoldalról elszabadult sziklatömb.

A keresztény világ azonban akkor tud jó úton maradni, ha nem egyszerûen a történelembôl akar tanulni, hanem a Biblia üzenete alapján akar tájékozódni. A történelembôl ugyan lehet okulni, de a Biblia az az erôforrás és útbaigazítás, amely a jó úton tartja Európa keresztény szellemiségét és kultúráját.

Minden autóvezetô tudja, hogy milyen fontosak az úton maradáshoz az aszfaltra festett irányító vonalak. Ezeket látva, segítséget kap az utazó ember a megérkezéshez. Imahetünkön a hazafelé tartó úton kap az egyház népe ebben a füzetben olyan igéket, amelyek erôt, biztatást, bátorítást és reményt adnak, hogy Isten vezetésével legyen a hazaérkezésünk!

Így értelmezhetjük az imahét nyolc napjának – szinte féltôn terelgetô – apostoli tanácsait. Ezek a tanácsok azonban nem általános érvényûek. Nem bárkit szólítanak meg! Ezek a bibliai igék az egyház népének szólnak az összetartás, az együtthaladás, az együtt gondolkodás, az Isten családjában való
megmaradás érdekében. Az igehirdetésekben, a prédikációkban a fô üzenet: Krisztus szeretete sürget minket. Ezt bontja fel az Imahét tervezete 8 napnak megfelelôen, hogy elérkezzünk a csúcspontra: az Istennel való rendezett kapcsolatra, az Istennel való békére.

Az Istennel jó kapcsolatban álló ember tudja, hogy van elmúlás, és lesz újjáteremtett világ. Mégis az Isten közelléte az a hely, ahová reménységgel készül, hogy már itt, de teljességben odaát Isten családjának tagja lehet – Krisztus Jézusban."


Részlet az Ökumenikus Imahét 2017 anyagából, a teljes imafüzet letölthető a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának honlapjáról: meot.hu

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek