2017 májusi alkalmak

Heti alkalmaink:

- Evangélikus Nőegylet: 18h (kéthetente: 5/8, 24)

- Hit- és Életkérdéseink beszélgetőkör: 5/22 szerda 18:30

- ifjúsági óra: péntek 18h (5/5, 26)

Bővebben: facebook.com/Harkai Evangélikus Egyházközség

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istentiszteleteink:

 

Május 7.              Húsvét utáni 3. vasárnap (Jubilate) – CSALÁDI istenisztelet

Örvendj, egész föld, Istennek! (Zsolt 66,1)

Az istentiszteleten megköszöntjük az édesanyákat, nagymamákat.

 

Május 14.            Húsvét utáni 4. vasárnap (Cantate)

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! (Zsolt 98,1)

Az istentiszteleten Michael Heinrichs ágfalvi lelkész szolgál.

 

Május 21.            Húsvét utáni 5. vasárnap (Rogate)

Szüntelenül imádkozzatok! (1Thessz 5,17)

9:15 Gyerek-istentisztelet

10:00 Úrvacsorai istentisztelet

 

         Május 25. (csütörtök)       Mennybemenetel ünnepe – 18 óra

Jézus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeket. (Jn 12,32)

Az istentiszteleten Kadlecsik Zoltán lelkész szolgál.

 

Május 28.            Húsvét utáni 6. vasárnap (Exaudi) – ÁHÍTAT REGGEL 8 ÓRAKOR

Halld meg, Uram, hívó hangomat! (Zsolt 27,7)

Ezen a vasárnapon a reggeli áhítat után indulunk az

egyházkerületi missziói napra Sárvárra. (ld. külön plakát)

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek