2018 januári alkalmak

Nőegylet: hétfő 18 óra (kéthetente)

Ifjúsági óra: péntek 18 órakor

Hit- és Életkérdéseink beszélgetőkör: jan. 3., 17., 31. – kéthetente szerda 18:30 óra

Konfirmációs óra: szerdánként 14:30

Ökumenikus imaheti (2018. január 21-28.) alkalmak: lásd később külön hirdetésben

Bővebb információ: facebook.com/Harkai Evangélikus Egyházközség

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istentiszteleteink 10 órakor a gyülekezeti teremben:

2018. január 1.             Újév napja (hétfő) – úrvacsorai alkalom

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az

Atya Istennek őáltala. (Kol 3,17)

 

Január 6.              Vízkereszt ünnepe (szombat) 18 óra

Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. (1Jn 2,8)

 

Január 7.               Vízkereszt utáni első vasárnap

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Róm 8,14)

 

Január 14.            Vízkereszt utáni utolsó vasárnap – CSALÁDI istentisztelet

Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2)

 

Január 21.            Hetvened vasárnap – úrvacsorai alkalom

Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban

bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18c)

 

Január 28.            Hatvanad vasárnap

Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. (Zsid 3,15)

9:15 Gyermek-istentisztelet; 10:00 Istentisztelet

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek