2017 áprilisi (húsvéti) alkalmaink

Istentiszteletek és alkalmak a TEMPLOMBAN:

 

Április 2.             Böjt 5. (Judica) vasárnapja – úrvacsorai istentisztelet

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,

és életét adja váltságul sokakért. (Mt 20,28)

 

Április 9.             Böjt 6. (Palmarum) vasárnapja – CSALÁDI istentisztelet

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,

hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15)

 

Április 11.          Kedd este 18 óra

MOZGÁSSÉRÜLT PASSIÓ ELŐADÁS A TEMPLOMBAN

 

Április 13.          Nagycsütörtök – 18 óra: úrvacsorai alkalom

Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. (Zsolt 11,4)

 

Április 14.          Nagypéntek – 10 óra: PASSIÓOLVASÁS

Úgy szerette Isten a világot, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

 

 

Április 16.           Húsvét – 5 óra: hajnali feltámadási istentisztelet úrvacsorával és felnőtt-konfirmációval a templomban, majd utána KÖZÖS REGGELI a gyülekezeti teremben

Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1,18)

 

Április 17.          Húsvét 2. napja – 10 óra: úrvacsorai alkalom

Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? (Lk 24,26)

 

Április 23.          Húsvét utáni 1. (Quasimodo geniti) vasárnap

Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket

Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. (1Pt 1,3)

9:15 Gyerek-istentisztelet; 10:00 Istentisztelet, amelyen

megkereszteljünk Szabó Csanád és Szabó Panka kistestvéreinket.

 

Április 30.           Húsvét utáni 2. (Misericordia Domini) vasárnap

Az Úr szeretetével tele van a föld. (Zsolt 33,5)

Az istentiszteleten Gabnai Sándor soproni lelkész szolgál.