A TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00011 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató II.

A TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00011 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató II.

Tajekoztato_2_turisztika.pdf — PDF document, 1423Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

 

 

 

A TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00011 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató II. 

 

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat, mint konzorciumvezető Kópháza Község Önkormányzatával, a 
Harkai Evangélikus Egyházközséggel és a projektmenedzsment feladatokat ellátó Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen támogatási kérelmet nyújtott be 2016. májusában a TOP-
1.2.1-15  Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható  turizmusfejlesztés  című  pályázati 
konstrukcióra "Nemzetiségek együttműködése a térség turisztikai fejlődéséért" címmel. 
 
A TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00011 azonosító számú projekt 2017.május 5-én összesen 115.118.203 Ft 
vissza  nem  térítendő  európai  uniós  támogatásban  részesült,  a  Támogató  a  Nemzetgazdasági 
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (támogatás mértéke 100%). 
A  konzorciumi  tagok  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alapból  és  hazai  központi  költségvetési 
előirányzatból finanszírozott támogatási összegét az alábbi táblázat mutatja: 

Konzorciumi tag neve 

Támogatási összeg 

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzata 

19 281 775 Ft 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal 

2 529 965 Ft 

Kópháza Község Önkormányzata 

73 653 213 Ft 

Harkai Evangélikus Egyházközség 

19 653 250 Ft 

 
A projektmegvalósítás időtartama: 2017.október 1 - 2018. december 31.  
A  projekt  Széchenyi  2020  program  keretében  három  helyszínen  valósul  meg,  a  fejlesztés 
eredményeként az alábbi tartalmakkal: 
 

I. 

fertőszentmiklósi horgásztó esőbeállókkal, stégekkel, bográcsozóval és grillezővel, 
napelemes kandeláberekkel, információs táblával, sörpadokkal és asztalokkal bővül, emellett 
a tó partszakaszának rendbetétele is megtörténik. A megújult, felszerelt horgásztó 
lehetőséget teremt a mindennapi aktív turisztikai tevékenységhez, illetve kiváló helyszín lesz 
horgászati rendezvények lebonyolításához. 

II. 

 

 

II. 

kópházi polgármesteri hivatal épületének bővítése helyszínt teremt a Horvátság útjai című 
állandó interaktív kiállítás
nak, mely egész évben mindenki számára látogatható lesz. A kiállítás 
célja a  nyugat-magyarországi  horvátság  történelmének,  kultúrájának  bemutatása.  A  projekt 
specifikusan  figyel  arra,  hogy  a  régió  kulturális  és  turisztikai  értékét  növelje,  ezért  egy 
innovatív, interaktív kiállítás készítése a cél, amely különböző korcsoportoknak tud érdekes és 

background image

 

 

 

 

 

értékes  információkat  átadni  a  horvátságról.  A  horvátság  kultúráját  és  történetét  négy 
különböző  történelmi  korszakon  keresztül  mutatnánk  be,  a  korszakokon  belül  pedig  a 
horvátság egyes kulturális elemeit, történelmi sajátosságait részleteznénk. 

 

 

III. 

Harkai Evangélikus Egyházközség Nyéki utcai épületének felújításával létrejön egy interaktív 
Kiállítás  a  német  és  az  evangélikus  örökségről,  mely  egész  évben  mindenki  számára 
látogatható lesz. A kiállítás létrehozásának célja, hogy a régió egy eddig be nem mutatott, ám 
minden szempontból jelentős kulturális örökségével, a 70 éve kitelepített németség és az 500 
éves evangélikusság történetével, kultúrájával ismertesse meg a látogatókat interaktív módon. 
A  helyi-,  térségi  német  nemzetiség  és  az  ehhez  szorosan  kapcsolódó  evangélikus  örökség 
bemutatása mellett a témát kibővítve és koncepcionálisan átgondolva, szélesebb kontextusú 
kiállítást  kívánunk  létrehozni.  A  kiállítás  regionalitását  túllépve  országos  és  nemzetközi 
összefüggésrendszerbe helyezve tárja a látogatók elé az egyes korszakok lokális történéseit és 
jellegzetességeit.  A  település  kultúráját  és  történetét  négy  különböző  történelmi  korszakon 
keresztül  mutatnánk  be,  a  korszakokon  belül  pedig  a  település  egyes  kulturális  elemeit, 
történelmi sajátosságait részleteznénk. 

 

 
A  turizmus  fellendítése  és  a  nemzetiségek  közötti  együttműködés  zálogaként  együttműködne 
mindhárom projektelem. Közös brand, közös honlap készítése is cél, amibe később más intézmények, 
nemzetiségek,  területek  is  bekacsolódhatnak.  A  projekt  tervezésekor  figyelmet  kapott  a  program 
pénzügyi fenntarthatósága, konkrét modellek kidolgozása és a társadalmi felelősségvállalás. 
 

 

background image

 

 

 

 

 

2019.04.30-ig megvalósult tevékenységek 

 

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat, mint konzorciumvezető 

Horgásztó fejlesztéséhez kapcsolódó megvalósult beruházások:  

Építési jellegű beruházások: 

Eszközbeszerzések: 

- 2 db esőbeálló fa épület 

- 1-1 db Bográcsozó-grill 

- 8 db fa stég 

- 6 db garnitúra sörpad és asztal 

- Mederkotrás és part tereprendezés I-II. ütem 

- 1 db Víz szellőztető szivattyú 

- 3 db napelemes kandeláber 

- 1 db Áramfejlesztő 

- Egyéb építési költségek (pl. kertépítési, 

parkosítási, növénytelepítési munkák) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

background image

 

 

 

 

 

Kópháza Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag 

A kópházi múzeum épület kialakítása 100%-ban elkészült. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

background image

 

 

 

 

 

Harkai Evangélikus Egyházközség, mint konzorciumi tag 

A harkai múzeum épület kialakítása 100%-ban elkészült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tevekénységek és feladatok ellátása: 

Projektelőkészítés, Közbeszerzés, beszerzési eljárások lefolytatása, Kötelezően ellátandó nyilvánossági 
tevékenységek, Projektmenedzsment feladatellátás, Műszaki ellenőrzés 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek