2017 márciusi alkalmaink

Alkalmak a Harkai Evangélikus Gyülekezetben

2017. márciusában

 

Nőegylet: márc. 13., 27.  – hétfő 18 óra

Böjti esti istentiszteletek: márc. 7., 21. – kéthetente kedd 18 óra

Hit- és Életkérdéseink beszélgetőkör: márc. 1., 15., 29. – kéthetente szerda 18:30

MEE GyMO Luther-estje: március 13. hétfő 16:30 (ld. külön)

Bővebb információ: facebook.com/Harkai Evangélikus Egyházközség

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istentiszteleteink a gyülekezeti teremben:

 

Március 5.          Böjt 1. (Invocavit) vasárnapja – úrvacsorai alkalom

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. (1Jn 3,8b)

Az istentisztelet után a templomban megkereszteljük Pintér Zsófi kistestvérünket.

 

Március 12.         Böjt 2. (Reminiscere) vasárnapja – CSALÁDI istentisztelet

Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor

meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

Az istentiszteleten Zsóri-Ments Orsolya volt harkai lelkész szolgál.

 

Március 19.         Böjt 3. (Oculi) vasárnapja

Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62)

9:15 Gyermek-istentisztelet

10:00 Egyházközségi éves közgyűlés

10:20 Istentisztelet

 

Március 26.         Böjt 4. (Laetare) vasárnapja

Ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad;

de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn 12,24)

Az istentiszteleten Szabó Lilla teológushallgató szolgál.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek