2018 márciusi és nagyheti alkalmaink

Hétközi alkalmaink


Hit- és Életkérdéseink beszélgetőkör: kéthetente szerda 18:00

Konfirmációs óra: szerdánként 14:30

Ifjúsági óra: péntekenként 18:00

Hittanórák: keddenként 8:00

 

Bővebb információ: facebook.com/Harkai Evangélikus Egyházközség

 

 

Istentiszteleteink a gyülekezeti teremben

 

Március 4.          Böjt 3. (Oculi) vasárnapja – úrvacsorai alkalom

Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62)

 

Március 11.         Böjt 4. (Laetare) vasárnapja – CSALÁDI istentisztelet

Ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad;

de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn 12,24)

Az istentisztelet után egyházközségi közgyűlést tartunk.

 

Március 18.         Böjt 5. (Judica) vasárnapja – úrvacsorai alkalom

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,

és életét adja váltságul sokakért. (Mt 20,28)


NAGYHETI alkalmaink

 

Március 25.         Böjt 6. (Palmarum) vasárnapja Virágvasárnap

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie,

hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15)

 

9:15 Gyermek-istentisztelet a gyülekezeti teremben

10:00 Istentiszteleten a templomban, amelyen beiktatjuk az új presbitériumot és tisztségviselőket.

 

Március 28.         Szerda – 18 óra: FILMVETÍTÉS: A VISKÓ


Szeretettel várunk mindenkit a Hit- és Életkérdéseink beszélgetőkör nyitott alkalmára.

 

 

Március 29.         Nagycsütörtök – 19 óra: SZÉDER-ESTI liturgia + úrvacsorai alkalom

Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. (Zsolt 11,4)

 

A gyülekezeti teremben az utolsó vacsorára emlékezés közös étkezéssel!

 

 

Március 30.         Nagypéntek – 18 óra: PASSIÓOLVASÁS a gyülekezeti teremben

Úgy szerette Isten a világot, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

 

Március 31.       Nagyszombati gyülekezeti GYEREKDÉLUTÁN 15-17 óráig


Barkácsolás, beszélgetés, ének, játék a gyülekezeti teremben

 

 

Április 1.             Húsvét – 10 óra ISTENTISZTELET úrvacsorai alkalom a templomban

Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1,18)

 

Az istentiszteletet az MR1 Kossuth Rádió élőben közvetíti 10:04-től

 

 

Április 2.             Húsvét 2. napja – 10 óra ISTENTISZTELET úrvacsorai alkalom

Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? (Lk 24,26)

 Képtalálat a következőre: „feltámadás”

 Áldott feltámadási ünnepet!

 

Mesterházy Balázs lelkész, balazs.mesterhazy@lutheran.hu, +36208248409

facebook.com/Harkai Evangélikus Egyházközség

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek